Khwabon Ki Tabeer Jeem se

Jigar
Jhanda
Jamaa Jharo
Jolaha
Jald Baaze Hajj Umarh
Joshan Jawan Hona Janazah
Jaam Piyalah Jadoo Karna Jabah
Joraab Johar Moti
Jaan Rooh Jastan Kodna Jalaab Gulaab
Jebrael Alaihissalam Jang Kardan Larna
Jolaha Sar Bunnay Wala Jaz Kori Jama
Yahodi Hona Jawal Doz Napak Hona
Pani Ki Nehar Jama E Khwab