Khwabon Ki Tabeer Meem Se

Masti Muntazim Majoon
Madarsang Manjaneeq
Mahi Gerr Manqaar Chonch monga
Mitti Mom Mozah
Mehr Mewa Mada
Mazi Mehman Masjid
Massha Mastaki Marham
Marghabi Marwareed
Manarah Manbar
Momaar Mitti Musnhi
Mahad Jhola Majlas Eilm
Magas Makhi Maghaz Mahfooz Godam
Moye Baa Madad Siahi Mushro Bat
Mehnas Hijra Maar Saanp Maast Dahi
Maikh Khonti Mosh Choha
Masmar Maikh Mahi Machli Musalman Hona
Manjam Najomi Makkah Mukarma Malah Taddi
Miss Tanba
Murday Ka Rona Maah Chaand Murgh Parindah
Mazrion Mohrah Manka Mahrab
Murday Ka Koi Chease Dena Muthrah Lota Mubtala Hona
Musiqe
mendha Maskah Makhan Maswak Dantan
Majlas Sharab Manjaneeq
Murdon Ka Labas Moza
Moallam Ustaad Murdah K Pichay Jana
Murdah Ka Zindah Hona Majrah Audhni Masjed Madrssa
Batakh Burghi Musibat Par Sabr krna Morcha Cheontiyan
Marjan Monga Mazgaan Palken Mazo Saro Ka Phal
May Pukhta Sharab mayyat Ka Gusl Krna Mazdoor
Masqabah Sunmbah Barma Matrab Goya Majmarah Angethi
Mashraq O Maghrab Murday K Kafan Ki Taveel Mandeel Romal
Masfar Kusbana Makian Murghi Maish Bakri Bakra
Marghazar Sabzah Zar Maqna Audhni Marzangosh
Maqraz Qainchi Mahi Khawarah Mardman Log
Moro Manshor Farman Maloom Shakhas
Murday Se Jama Karna Maqad Pakhana Ki Jaga
Mashak Aab Mamira Mamesha
Matbokh Joshandah Maki Ke Sharab Banani Wala Marchobah
Mabro Sohan Raiti Mashaf Quran Majeed Manadi Pukarnay Wala
Mazkar Nasihat Denay Wala Moattal Hona Maash
Marnai Ka Bad Zindah Hona Magas Angbeen Momiyai
Musa Alaihissalam Ke Lathi Mushrak Hona Mushak Khuhboo
Mazorha