Khwabon ki Tabeer pay se

Payalah Pehloo Pul Banana
Pawoo Paneer Payaaz
Pardah Parindah Pankha
Pital
Parwanah Piyas Pazeb
Pari Pyaz Pul Saraat
Par
Pani Pisalna
Pardaei Peshani
Pustein Saza Pindliya Pehar Dena
Panbah Roi Pehra Dena Pazaib
Pushta Paye Paon Paikar Tasveer
Paon Ki Eari Pasham Aoun Pasha Machar
Phanda Rakhna Pail Hathi Palang
Pardah Dari Par Pahan Kharfa
Pesha Hunar
Past Satto Pattha
Pastaan Chopi Ababeel Pairahan
Pamian Deebaa Pusht Kamar Pital Ka Karigar
Pairozah Ferozah Police Ka Sir Barah Paredo Ka Ghosht
Parwaz Kardan Urdana Pastan Band
Peer Shudan Borha Hona Paon Ka Kara Purni Kaprei Bechnei Wala
Pae Tabah Peirro Mine Pehni Ke Ashei Patila Degchi
Paadna Pabandi Kardan Qaid Paikan Teer Ki Bhaal
Parcha Gosht Palaan
Peshani Matha Posteen Pand Daan Nasihat Dena
Payah Khordan Charbi Khana Pail Gosh Paimana Naap Tool
Peshi Gariftan Aage Barhna Palaas Taat Mota Kapra Pailah War Dawa Faroosh