khwabon Ki Tabeer Seen Se

Suwwar
Surmah Satoon
Sir Sabzah Safr
Sarka Sunar Surmaa
Sekha Sach Sajda
Saqqa Saib Saanp
Sailaab Salaam Surmah
Saiban Seerhi Sooraj
Sirkah Sinah Sorakh
Sarab Semrog Satar
Sandan Sanjab Sanjad
Saib Apple Sajadah Sakanjbeen
Sair Lehsan Sitarey Sabzah
Sanan Nezah Sanab Sunmbah Samanah
surma lagan Sareesh Sar Sari
Sogand Qasam Seenay Ka Dard Sachi Gawahi
Sag Kutta Dog Sareen Sarud
Sozan Soi Sosmar Go Sohan
Sooli Per Latakna
Satal Safoof Phanki
Saronha Saing Sarab Sisah Salah Hathiyar
Simab Parah Sultan Badshah Saim Chandi
Surkh Kaprey Surkh Kapra Safar Se Lotna
Surah Rahman Parhna Surah Muhammad Parhna Surah Yaseen Parhna
Sarab Ki Zameen Surma Dani Sir Ki Takleef
Sabaz Anjeer Sakhan Baat Karna Sair Hona
Sepa Salar Sir Ka Kuchla Jana Sitare
Sara Hotal Surmah
Safaid pani Sir Ke Baal Sabzi Froosh
Saaq Pandli Saad Kalai Sona Chandi
Sulaiman Alaihissalam Sakorah Sawari Per Sawar Hona
Super Dhaal Seene Oua Pait Surkhab
Safaid Kapre Satoor Churi Sayah
Saparz Tali Sargeen Laid Saropa
Suwar Ke Chatree Sarfah Khansi
Salboos Sapaid Meharah Kori Surkha Danay
Sajadah Janamaz Saranj Sargeen Gardan
Sonay Ye Chandi Ka Sekkei Sonay Ye Chandi Ke Dali Sakhat Tanqed Ka Nishana Banana
Saar Sir Par pehenna Ke Malbsat Siyyad Ul Mursaleen Khatim Ul Nabiyeen
Sail Safar Karna Sabal
Sakorah Saqaa Sakba
Samarog Samaq Salam Karna
Sangaha Sang Khawarah Samoor
Sawar Hona Sakhtan Tolna Saqnaqor
Siki Tari Sosan Chanmbeli Seeri
Suraj Our Chand Ka maghrib Se Nikalna Saqmoniya Sunmbal