Khwabon Ki Tabeer Yay Se

Yooz Cheeta
Yarah Kangan Yasmeen Chanmbeli
Yaqoot Yaftan Kan Haa Yal Pehalwan
Yahya Alaihissalam Yakh Baraf Jami Hoi
Yaftan Pana Kisi Chease Ka
Yabroj Mardam Giah Lakhni Boti Yasham Ya Yashab Sange Yasham